capella-scan 7.0

capella-scan 7.0

capella-software GmbH – 50,4MB – Commercial –
5 Stars User Rating
Capella-scan is a professional note recognition tool to help you digitize your printed music scores. You can use your scanner or open an already existing image file (TIFF, BMP, PDF, and others), and the program will accurately recognize all the elements that conform the score, including multiple voices, accidentals, cue notes, grace notes.

Tổng quan

capella-scan là một Commercial phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi capella-software GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của capella-scan là 7.0, phát hành vào ngày 14/01/2011. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

capella-scan đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 50,4MB.

Người sử dụng của capella-scan đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho capella-scan!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có capella-scan cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản